вторник, 14 април 2009 г.

Съвременните телекомуникации - част I

Днес, не можем да си представим живота без телекомуникации. Те са свързващо звено за общуване между хората както за лични, така и за делови взаимоотношения. Информационните и телекомуникационните технологии в последните 20-25 години търпят бурно развитие и непрекъснат напредък. Обработката и обменът на информация станаха основна движеща сила в развитието на човешкото общество. Към края на 90-те години на миналия век заетите в сферата на услугите превишиха по брой заетите в материалното производство (това се отчита за първи път през 1998 г.), а от своя страна по-голямата част от заетите в сферата на услугите се занимават с производство, обработка и разпределение на информация. Това беше знак, че човечеството навлиза в нов етап на своето развитие, като се осъществява преход от индустриално общество към пост-индустриално общество.

Появи се така нареченото информационно общество – в което всеки може да създава, да има достъп до и да споделя информация и знания. С развитието на съвременните телекомуникации възможностите за реализация на пълния човешки потенциал нарастват, увеличава се качеството на живот, те спомагат за осъществяването на устойчиво развитие. В съвременното информационно общество – най важна е комуникацията (общуването). Обменът на информация в процесът на общуване е в основата на всяко взаимоотношение – лично или делово.

Но комуникацията е както свобода, така и отговорност.

В икономическата теория конкуренцията „ражда” монопол. Дали може да се каже, че съвременните телекомуникации увеличават качеството на живот, но ограничават правото на избор...

Няма коментари:

Публикуване на коментар