събота, 9 март 2013 г.

ТРАНСФОРМИРАЩАТА СЕ ИКОНОМИКА

Все повече се изменят механизмите в новата икономика и много от старите модели вече не работят и не дават резултат. Съвременната социално-икономическа структура е пирамидална. И това важи във всички сфери – в управлението на държавата, в бизнеса, в корпорациите, в науката, в спорта, в религиозните организации дори. Начело е един министър-председател, ръководещ например 15 министри, всеки от тях със свои заместници – няколко на брой, още повече ръководители на държавни агенции и така надолу. В една корпорация има един (двама, трима) изпълнителни директори, надолу повече директори на управления, още повече ръководители на региони, на отдели и т.н. до множество „работни пчелички“ на дъното, в основата на пирамидата. Съответно материално най-много получава най-висшестоящия и надолу възнаграждението намалява. Проблемите днес в основата си произтичат именно от тази пирамидална структура на обществото и икономиката.
Какво се случва днес? Променя се икономиката, например веригата за доставка на стоки, а дори и на  услуги. Изчезват цели междинни звена по нея… И макар в повечето организации да тече гъвкав процес на непрекъснати промени и оптимизации, работещите там се чувстват все по-недооценени и стресирани…без доходите им в реално изражение да нарастват. Не работят справедливо разпределителните механизми – доказателство за което е това, че богатството на малцина нараства, а на мнозинството намалява. Свива се делът на средната класа – най-важната за обществото, гръбначният стълб. Причината за това е пирамидалната структура на благосъстоянието, в основата на която са армията бедни, принудени на ежедневна безотказна борба, само за да оцелеят.Преди кризата структурата в развитите икономики беше такава:
Забелязвате ли как се трансформира в последните години:
Проблемът е, че намалява делът на средната класа, а се увеличава този на бедните.

 Решението, което предлагам:

Промяна в социално-икономическата структура от пирамидална на сърцевидна, във видът, в който символизираме любовта и хармонията

Това може да се реализира като хората с повече възможности трупат богатство не само за себе си, като самоцел, а всеки с повече възможности помогне на поне още един човек да забогатее със знания, капитал и ноу-хау…като му даде от своите. При това напълно доброволно, носещо радост в сърцето и удоволствие от направеното добро.
Най-вече трябва да се научим да ценим в истинския смисъл на думата, това което имаме в момента, но често ние това не го гледаме, за съжаление…във всичките му измерения  - семейство, приятели, духовност, култура, познания, потенциал, материални придобивки, контакти и твърде често действителността ни се губи в утопиите около нас. В забързаното ежедневие, от което (защо ли?) почти никой ден не си спомняме. Някак си самият околен свят все ни кара да мислим и да ценим на първо място материалните придобивки и често да си мислим, че те са основа за всичките други ценности, а именно  тук е грешката ни. Точно поради това е възникнал класическият днешен „rat race“ – въртене в омагьосан кръг, в повечето случаи без положителни промени.  Живеем в материален свят и материалните придобивки са необходими, но не са водещите, да обаче в съзнанието ни са водещи и масово ги превръщаме в култ. Това води до психоза накрая, а пагубното е, че загърбваме духовното в стремежа си към трупане на богатство. В повечето случаи безвъзвратно и доброволно се лишаваме от най-стойностните ценности в живота, а това е най-странното - лишаваме се от добра дума, от любов, от свобода, в много случаи от семейството си, при това ние сами се лишаваме от тях, без насилие, или поне без видимо такова… Вместо да действаме от истинската си същност, изпълвайки живота си с духовни и материални ценности едновременно. Така се създава хармония и баланс, а в тях е истината. Крайностите са ни вече до болка познати!
Няма коментари:

Публикуване на коментар