сряда, 24 юни 2009 г.

Това видео показва какво се случва в момента и какво ще се случи със събраните данни по силата на наредба 40 от всичките ни комуникации.Свобода слова

Херлуф Бидструп. Свобода слова
Источник:Комиксы и карикатуры Херлуфа Бидструпа

Електронна граница

Посетете сайта: http://efb.bg
На него ще намерите важна информация за готвени нормативни промени и съответно потенциална заплаха за всеки. Нека се замислим и защитим личната си неприкосновеност, когато използваме съвременните технологии.

четвъртък, 11 юни 2009 г.

Как да спестим лесно повече от 7000 лева за 10 години. Начин, достъпен за повечето хора без да е необходимо да разбирате от финанси.


Сн. Автора

Денислав Александров, deniver@abv.bg


Сигурно първото, което ви идва на ум е, че ще се опитам да ви продам някакъв продукт или книга, но не познахте :)
Методът, който ще споделя е лесен и най-важното достъпен, е разбира се изисква се и усилие - под формата на малко дисциплина. За да заделите над 7000 лева е необходимо да направите следните стъпки:

1) Вземете една картонена/пластмасова/метална кутия/буркан, няма значение какво, важното е от нея да си направите касичка за пари. Естествено може да си купите и готова такава, изборът е ваш. Единственото изискване е да не се изкушавате да използвате съдържимото ;)
2) Всеки ден от годината, пускайте вътре по 1 (един) лев. Сигурен съм, че за мнозина отделянето му няма да е значим разход. Важен е обаче психологическият момент, защото по 1 лев на ден не се усеща, обаче 30 лева еднократно на месец, вече действа обезсърчаващо... По този начин в края на годината ще имате 365 лева.
3) От тук нататък въпросът е как да ги инвестираме, за да ги увеличим. В началото на следващата година влагате средствата във взаимен (договорен) фонд за ценни книжа. Повечето големи финансови институции предлагат тази услуга. Инвестициите във взаимен фонд са дългосрочни, с хоризонт над 5 години. Очаквана доходност от такъв средно рисков фонд за подобен хоризонт е обикновено 10-20% на година. Това означава, че в дадена година може да имате доходност от минус 15 % например, а в друга да речем от плюс 25%. Така или иначе всяка година ще добавяте сумата 365 лв. към инвестиционната си сметка във взаимния фонд. Инвестициите във взаимен фонд съдържат и доза риск, при лошо стечение на обстоятелствата е възможно (макар и малко вероятно) част от главницата (365лв .х 10 години=3650 лв.) да изгубите. Хубав момент е, че през последните 2 години (в следствие от световната криза), дяловете на договорните/взаимни фондове паднаха значително и потенциалът за нарастване е голям. Друга лесна алтернатива е да вложите средствата на депозит, макар че така може да очаквате средно годишно между 3% и 10 %.

Примерна таблица за вашата лесна инвестиция със средна доходност 15% / годишно:

* Капитализираната сума представлява общо спестената за предходната година и инвестирана при 15 % годишна доходност;
** Общо включва година по година сбора на вече капитализираната сума
( натрупана от предходните години) и ново спестената през текущата година сума.

Както е видно от табличката при нормално стечение на обстоятелствата след 10 години ще имате 7410 лева (3788 евро), спестени и инвестирани без особени усилия. Примерът е избран от мен, така че да бъде широко достъпен. Вероятно няма да забогатеете, но в тези консуматорски времена спестяването се оказва все по-трудно, пък ако проявим малко творчество става…
Разбира се, при възможност може да заделяте и повече от 1 лев на ден. Тогава и резултатът би бил още по-впечатляващ!

събота, 23 май 2009 г.

вторник, 19 май 2009 г.

TechNews.bg /14 март 2008/ :

Много хора вече не могат да си представят живота без интернет и комуникациите.

Ново проучване на компанията Solutions Research Group определя това психологическо състояние като страх от информационна изолация. 27% от анкетираните са признали, че изпитват силна тревога, ако нямат възможност да използват мобилен телефон или да влязат в интернет. Други 41% ги плаши мисълта за срив на средствата за комуникация, което би ги лишило от връзка с окръжаващия свят. Страхът от информационна изолация обаче има възрастова обусловеност. Колкото по-млади са хората, толкова по-силна е болестта на 21 век. Различни, според годините, са и причините за безпокойство. Хората на средна и по-висока възраст се притесняват от недостъпността на интернет, заради своята професионална дейност и сигурността на работата в мрежата. Младите пък се боят да не загубят виртуалния контакт с приятелите. SRG предлага елементарен тест за оценка на степента на информационна зависимост. Изследователите са дефинирали десет предположения, като в зависимост от отговорите им, хората могат да преценят тежестта на своето информационно заболяване: Където и да се намирате, мобилният телефон е с вас. У дома ползвате по-често мобилен телефон, отколкото стационарен. Ако забравите мобилния си телефон у дома, през целия ден се чувствате сякаш без ръка. Прекарвате средно на ден не по-малко от четири часа в интернет. През седмицата сте използвали услуга като ICQ. Потребител сте на социална мрежа, в която влизате поне един път дневно. Всеки ден животът ви става все по-опасен. Поне един път през последната седмица сте ползвали лаптопа у дома. Вечер получавате и изпращате съобщения чрез мобилен телефон или комуникатор. Всяко съгласие по твърдения 1-8 се оценява с една точка, а 9-тото носи две. Който набере седем и повече точки, се отнася към групата на рисковите хора, за които интернет и средствата за комуникация са неотменна част от живота им.

събота, 16 май 2009 г.

Част II: Брутно национално щастие - емоционален еквивалент на брутния национален продукт.

Брутно национално щастие - емоционален еквивалент на брутния национален продукт. Приносът на телекомуникациите.

Международният институт за управление ( IIM – International Institute ot Management ) от САЩ предлага нов предмет за икономическо изследване – брутно национално щастие. То представлява умствено и емоционално благоденствие на хората, на базата на тяхното преживяване и натрупване на интелектуални, физически и социални ресурси на нацията. Изследване на института показва, че щастливите хора имат по-добро здраве, по-ниско кръвно налягане, по-силен имунитет и висока степен на издръжливост. Те носят по-малко грижи и на националната здравно-осигурителна система. По-лесно се общува с хората с по-добро емоционално и умствено здраве, по-леко се работи с тях, имат по-висок потенциал за вземане на правилни решения, по-производителни са, по-добри са в кризисни ситуации, нововъведения, по-творчески ориентирани са.
Оказва се, че на практика страните с най-висок БНП (брутен национален продукт) на глава от населението съвсем не са начело на нации, мнозинството хора от които определят себе си като щастливи.
Последното столетие донесе множество материални придобивки, но по-малко благоденствие. Много хора са емоционално банкрутирали и нещастни. Животът в нашата съвременна социо-икономическа система изисква изисква все повече състезание и все по-малко прекъсване и почивки. С увеличаване на разходите за живот, на съвкупното търсене и социалното и професионално напрежение, повечето хора живеят в хроничен стрес, болки, нервност, страх или ярост. Терминът “rat race” („безсмислено състезание на безспирни плъхове”) днес е актуален, повече от всякога. Много хора го усещат като напрежение, изтощение или депресия. Причините за това са комплексни – технологични, културни, политически и икономически. Степента и скоростта на промяна донесоха огромно предизвикателство за нации, организации и хора. Всички усещаме нахлуването на тези промени чрез глобалната вече конкуренция, социалното инженерство, политическите и военни конфликти, outsorsing (изнасяне извън първоначалните предели) на мощни икономически и политически субекти. Безпрецедентни глобални инициативи нанасят огромен натиск върху психиката на средностатистическият индивид и домакинство. В някои отношения тези промени са заробили хората и техните инвестиции за цял живот и определят кариерата им и дългосрочните им взаимоотношения.
Използват се измерители като БНП, потребителско поведение и много други подобни, които имат за цел да показват и да са ориентир за икономическото здраве. Не се използват обаче общоприети измерители за благоденствието на човека. То е до голяма степен субективно усещане. Да бъдеш щастлив е продукт на личностно развитие и на социална еволюция. В основата е средата – технологична, културно-социална, икономическа, политическа.
Възниква въпросът какво ни носят съвременните телекомуникации, продукт на информационно-комуникационните технологии. Как влияят на благоденствието на човека. Налице са както множество позитиви, така и някои негативи.

вторник, 14 април 2009 г.

Съвременните телекомуникации - част I

Днес, не можем да си представим живота без телекомуникации. Те са свързващо звено за общуване между хората както за лични, така и за делови взаимоотношения. Информационните и телекомуникационните технологии в последните 20-25 години търпят бурно развитие и непрекъснат напредък. Обработката и обменът на информация станаха основна движеща сила в развитието на човешкото общество. Към края на 90-те години на миналия век заетите в сферата на услугите превишиха по брой заетите в материалното производство (това се отчита за първи път през 1998 г.), а от своя страна по-голямата част от заетите в сферата на услугите се занимават с производство, обработка и разпределение на информация. Това беше знак, че човечеството навлиза в нов етап на своето развитие, като се осъществява преход от индустриално общество към пост-индустриално общество.

Появи се така нареченото информационно общество – в което всеки може да създава, да има достъп до и да споделя информация и знания. С развитието на съвременните телекомуникации възможностите за реализация на пълния човешки потенциал нарастват, увеличава се качеството на живот, те спомагат за осъществяването на устойчиво развитие. В съвременното информационно общество – най важна е комуникацията (общуването). Обменът на информация в процесът на общуване е в основата на всяко взаимоотношение – лично или делово.

Но комуникацията е както свобода, така и отговорност.

В икономическата теория конкуренцията „ражда” монопол. Дали може да се каже, че съвременните телекомуникации увеличават качеството на живот, но ограничават правото на избор...

Здравейте!

Благодаря Ви, че сте тук!
Това е новият ми блог, в който ще пиша лични мнения и коментари за инвестиции, телекомуникации и проблеми на съвременното общество. Ще публикувам и материали от други източници.

вторник, 7 април 2009 г.

Ключодържатели и табели
* Гравирани ключодържатели и табели от дърво