петък, 6 април 2012 г.

Успешният продукт
Когато пазарът е пренаситен с всякакви продукти, по какъв начин да направим така, че нашият продукт да стане успешен и преди всичко търсен? Има свръхпроизводство на стоки и високо равнище на конкуренция при услугите. Кризата показа, че дори световноизвестни търговски марки срещат затруднения, а и всъщност марките вече не са това, което бяха (очаквайте моя статия по темата). Забелязали ли сте, че предпочитате да пазарувате в даден магазин не защото е по-евтино, а по някаква друга причина - специално отношение от продавача, уникален асортимент, уютна обстановка. Защото днес отвсякъде ни заливат разнообразни реклами и продукти серийно производство. А продуктът на бъдещето е този, който е най-подходящ за всеки от нас и в някаква степен е…индивидуализиран и изцяло съобразен с нашите вкусове и потребности. И това все повече ще е в сила за почти всички продукти (стоки и/или услуги). Високо се ценят уникалните продукти и тяхната добавена стойност се състои именно в детайлите и онези специални характеристики, които ги отличават от другите. Не случайно компаниите със стратегически подход и възможности за иновации въвеждат и използват CRM (Customer Relationship Management – система за управление на взаимоотношенията с клиенти). Така се откриват индивидуалните потребности на клиентите и продуктите на фирмата могат да бъдат “настроени” спрямо всеки отделен клиент. Разбира се, тази система все още е относително скъпа за внедряване от малкия бизнес и свободните професии, но с творчество и желание по отношение на индивидуализация и уникалност на продукта и там могат да се постигнат чудеса.

Няма коментари:

Публикуване на коментар